UWAGA!
Nasza oferta skierowana jest wyłącznie do
OSÓB PEŁNOLETNICH!
POTWIERDZAM, jestem osobą pełnoletnią
MENU
 
Spice Route

Nowa era Swartland rozpoczęła się w 1997 roku, kiedy Charles Back natknął się na dawną farmę tytoniową. Klein Amoskuil właściciel charakterystycznej winnicy Sauvignon Blanc - później odkrytej jako najstarsza w kraju - (na zachód od rodzinnego Paarla).  Charles zachwycony potencjałem regionu, postanowił nabyć farmę i zbadać jej glebę oraz jej ekstremalny klimat.
Stąd powstała Winiarnia Spice Route utworzona z  przekształcenia starej tytoniowej farmy w małą winiarnię, dostosowaną do intensywnego stylu wina, który dawniej tworzyła stara farma Kleina Amoskuil.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym formularzu jest Alcantara ul. Oliwska 85, 80-542 Gdańsk Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera oraz przygotowania Twoich zamówień i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych). Dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki Newslettera i złożenia zamówienia.

 

Zamknij