UWAGA!
Nasza oferta skierowana jest wyłącznie do
OSÓB PEŁNOLETNICH!
POTWIERDZAM, jestem osobą pełnoletnią
MENU
 
Du Toitskloof

Winnica Du Toitskloof została założona przez 6 farmerów w 1962 roku. Obecnie ta ambitna spółdzielnia winiarska zrzesza już 22 gospodarstwa, należące do rodzin z doliny Breede River żyjących w odległości nie większej niż 10 km od winnicy. Tworzą bliską sobie społeczność i z sukcesami kontynuują wizję założycieli, dzięki czemu wina z Du Toitskloof znane są  za wysoką jakość.

 

Za jakość win odpowiada Shawn Thomson oraz doskonałe położenie doliny Breede River     ( godzina drogi z Kapsztadu ). Winnica położona jest przy zapierającym dech w piersi szlaku turystycznym, Du Toitskloof Pass.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym formularzu jest Alcantara ul. Oliwska 85, 80-542 Gdańsk Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera oraz przygotowania Twoich zamówień i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych). Dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki Newslettera i złożenia zamówienia.

 

Zamknij